Prevence kolorektálního karcinomu
(nádorové onemocnění tlustého střeva)

Česká republika figuruje na prvním místě v celosvětových tabulkách výskytu kolorektálního karcinomu (dále jen KK).

Tento nepříznivý stav vedl k zahájení programu prevence KK.

Úvodním krokem tohoto programu je provedení testu na okultní krvácení do stolice (dále jen TOKS). Jedním z časných projevů KK je totiž drobné krvácení a tohoto faktu je při provádění testu využíváno.

TOKS provádějí praktičtí lékaři a gynekologové ve svých ambulancích.

Provádí se u všech bezpříznakových jedinců (tzn. pacienti s normální, pravidelnou, konzistentní stolicí, bez viditelné přítomnosti krve ve stolici) od 50 do 54 let věku v jednoročních intervalech.

V případě pozitivního testu na okultní krvácení následuje kolonoskopické vyšetření (vyšetření tlustého střeva endoskopem). Od 55 let věku se bezpříznakovým jedincům nabízí buď opakovaný test na okultní krvácení do stolice ve dvouletých intervalech nebo jako alternativní metoda primární screeningová kolonoskopie. Pokud je výsledek kolonoskopického vyšetření negativní, je screeningový program přerušen na dobu 10-ti let (tzn. neprovádí se ani TOKS, ani kolonoskopie). Poté se asymptomatickým jedincům opět nabídne test na okultní krvácení ve stolici ve dvouletém intervalu nebo provedení další kolonoskopie.

V naší ambulanci používáme při provádění TOKS imunochemické testy QuikRead® FOB vyhodnocované přístrojem QuikRead 101 (více na www.oriondiagnostica.cz).

Výhodou oproti klasickým guajakovým testům je, že se při imunochemických testech provádí odběr materiálu pouze z jednoho vzorku stolice, nejsou nutná žádná dietní opatření, odběr vzorku se provádí jednoduchým a hygienickým způsobem.

Metodika odběru – INFORMACE PRO PACIENTY

  • Nepijte tekutinu v lahvičce.
  • Neprovádějte test během menstruace.

Návod k použití TOKS

  1. Odšroubujte a vytáhněte z odběrové lahvičky víčko s odběrovou tyčinkou.
  2. Odeberte vzorek stolice zanořením odběrové tyčinky do 3 různých míst stolice.
    POZOR! Stolice nesmí přijít do kontaktu s vodou v toaletě!
  3. Zasuňte víčko s odběrovou tyčinku do odběrové lahvičky, víčko zašroubujte.
  4. Na přiložený identifikační štítek uveďte jméno, příjmení a datum odběru stolice.
  5. Označte odběrovou lahvičku identifikačním štítkem.
  6. Předejte odběrovou lahvičku k vyhodnocení vašemu lékaři.

POZOR! Vyhodnocení vzorku stolice musí proběhnout do 3 dnů (v případě skladování vzorku při pokojové teplotě) nebo 7 dnů (v případě skladování vzorku v chladničce) od odebrání vzorku stolice.