Preventivní prohlídky

Obsah preventivních prohlídek (dále jen PP) a jejich časové rozmezí je dáno vyhláškou č. 70/2012 Sb., ve znění následných novelizací

PP se provádí od 18-ti let věku 1x za 2 roky, nejdříve však 23 měsíců od předešlé PP.


Obsahem PP je:

 • Doplnění rodinné, osobní, profesionální anamnézy
  Pátráme zejména po výskytu kardiovaskulárních chorob, hypertenze, cukrovky, poruše tukového metabolizmu, plicních a nádorových onemocněních, závislostí, atd.
 • Kontrola očkování proti tetanu
 • Kompletní fyzikální vyšetření pacienta
  Změření váhy a výšky, BMI, krevního tlaku, vyšetření zraku, barvocitu a sluchu, vyšetření dutiny ústní, poslech srdce a plic, vyšetření břicha, končetin, páteře, kůže, uzlin, atd.
 • Onkologická prevence
  Vyšetření kůže a zhodnocení onkologických rizik vzniku nádoru zejm. nádorů tl. střeva, varlat a prsu.
  U rizikových pacientů se doplní vyšetření konečníku per rectum, u mužů vyšetření varlat, u žen od 25 let věku při pozitivní rodinné anamnéze na dědičný nebo familiární výskyt zhoubného nádoru prsu nebo přítomnosti jiných rizikových faktorů klinické vyšetření prsů, a to spolu s poučením o samovyšetřování.
 • Další předepsaná preventivní vyšetření
  • Vyšetření moči diagnostickým papírkem: při každé preventivní prohlídce
  • EKG: ve 40 letech věku a dále ve 4-letých intervalech
  • Krevní cukr: při první všeobecné preventivní prohlídce po ukončení péče u dětského lékaře a dále ve 30-ti letech věku a od 40-ti let ve 2-letých intervalech
  • Krevní tuky (celkový cholesterol, HDL chol., LDL chol., TAG): při první všeobecné preventivní prohlídce po ukončení péče u dětského lékaře a dále ve 30, 40, 50, 60-ti letech věku
  • Laboratorní vyšetření sérového kreatininu a odhad glomerulární filtrace u pacientů trpících diabetem, hypertenzí nebo kardiovaskulárními komplikacemi od 50 let věku ve čtyřletých intervalech
  • Stanovení krvácení do stolice: ve věku 50 - 54 let 1x ročně, ve věku od 55-ti let 1x za 2 roky nebo volba koloskopie (vyšetření tlustého střeva endoskopem) – viz více zde
  • Mammografie (přístrojové vyšetření prsů): u žen od 45-ti let věku ve 2-letých intervalech

Dle výsledků preventivní prohlídky pak lékař indikuje eventuálně další vyšetření.

!!! Preventivní prohlídky jsou plně hrazeny zdravotními pojišťovnami !!!