Měření ABI (index kotník – paže)
na čtyřech končetinách oscilometrickou metodou

Jedná se o vyšetření, které nám pomáhá v časném odhalení ischemické choroby dolních končetin (ucpávání tepen dolních končetin). Toto onemocnění je spolu s cévní mozkovou příhodou a srdečním infarktem nejčastějším projevem aterosklerózy (ucpávání tepen).

Během vyšetření je přístrojově měřen systolický krevní tlak na obou pažích a obou dolních končetinách. Z podílu naměřených hodnot je spočítán tzv. index kotník – paže.

Na základě hodnoty tohoto indexu pak určujeme, zda–li pacient může mít ischemickou chorobou dolních končetin či nikoliv.

Vyšetření se provádí:

  • u symptomatických pacientů (s potížemi) s podezřením na ischemickou chorobu dolních končetin
  • u asymptomatických pacientů (bez potíží) nad 60 let věku s alespoň jedním obecně uznávaným rizikovým faktorem aterosklerózy (kouření, vysoký krevní tlak, cukrovka, zvýšené krevní tuky)
  • u pacientů, kteří jsou u praktického lékaře dispenzarizováni pro cukrovku II. typu v rámci dispenzárních prohlídek

Věřím, že zavedením této nové vyšetřovací přístrojové metody dochází k dalšímu zkvalitnění námi poskytovaných služeb v péči o zdraví našich pacientů.

VYŠETŘENÍ JE HRAZENO Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ.