Screeningové vyšetření na syndrom spánkové apnoe

Syndrom spánkové apnoe (SAS) patří mezi závažné poruchy dýchání ve spánku.

Pacient přestává opakovaně během spánku krátce dýchat nebo dýchá nedostatečně.

V případě, kdy je zástava dechu způsoben kolapsem (uzávěrem) horních cest dýchacích, obvykle zapříčiněným uvolněním měkkých tkání v zadní části krku hovoříme o obstrukční spánkové apnoi (OSAS).

Při nedostatku vzduchu v plicích během spánku dojde následně k poklesu kyslíku v krvi a mozek dá signál k probuzení. Zpravidla se jedná o tzv. mikroprobuzení a většina lidí si na něj nepamatuje; je obvykle doprovázeno hlasitým chrápáním nebo zvuky připomínajícími dušení. Opakovaně přerušovaný, nekvalitní spánek v průběhu noci, má mimo jiné za následek zvýšenou denní spavost, i když má jedinec pocit, že spal celou noc. K dalším nežádoucím procesům – zástava versus probuzení patří: zvýšení krevního tlaku, pulsu, vyplavení adrenalinu a další.

Mezi rizikové faktory OSAS patří mužské pohlaví, obezita, větší obvod krku, vyšší věk (nad 40 let). Rizikové je také užití alkoholu před spaním, užívání některých sedativ, hypnotik, myorelaxancií (léky uvolňující svaly) atd.

Diagnostika SAS je prováděna na základě:

  1. anamnestických údajů získaných od pacienta včetně vyplnění dotazníků (dotazník na screening SAS, Epworthská škála spavosti)
  2. objektivního vyšetření pacienta
  3. screeningové polygrafického vyšetření (= přístrojové vyšetření proudění vdechovaného a vydechovaného vzduchu a měření saturace kyslíku v domácích podmínkách

Při podezření na SAS je pacient odesílán na specializované pracoviště k dalšímu došetření.


PRŮBĚH SCREENIGOVÉHO POLYGRAFICKÉHO VYŠETŘENÍ

Pacientovi je zapůjčen přístroj, který pomocí nosních brýlí a prstového senzoru monitoruje proudění vdechovaného a vydechovaného vzduchu a saturaci kyslíku v krvi. Monitoring probíhá přes noc.

Věřím, že zavedením této nové vyšetřovací přístrojové metody dochází k dalšímu zkvalitnění námi poskytovaných služeb v péči o zdraví našich pacientů.

VYŠETŘENÍ JE HRAZENO Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ.