Očkování proti chřipce zahájeno!

Očkování proti chřipce – sezóna 2023/2024 – zahájeno!

Očkování proti chřipce je zejména doporučováno:

 • všem pacientům starším 65-ti let
 • pacientům po splenektomii (odstranění sleziny), po transplantaci krvetvorných krevních buněk
 • pacientům trpícím závažným chronickým onemocněním srdce a cév, ledvin, nebo dýchacích cest nebo diabetem
 • zdravotnickým pracovníkům a jiným odborným pracovníkům ve zdravotnictví
 • pacientům umístěným ve zdravotnických zařízeních dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory, anebo v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem.

Výše uvedená skupina pacientů má nárok na plnou úhradu ceny vakcíny i její aplikace z veřejného zdravotního pojištění.


Očkování proti chřipce je vhodné i pro:

 • pacienty, kteří trpí některým z chronických onemocnění (např. revmatické on., onkologické on., vrozené či získané oslabení imunity apod.) - při onemocnění chřipkou dochází velmi často k prudkému zhoršení chronického onemocnění. Naopak očkování neživou vakcínou zhoršení nepřináší.
 • příbuzné a rodinné příslušníky, kteří pečují o chronicky nemocné pacienty - pokud tito příbuzní a rodinní příslušníci mají dostatečnou imunitu proti chřipce, nemohou chřipku přenést a tedy ani tyto pacienty nakazit
 • pracovníky, kteří jsou v kontaktu s větším množstvím lidí (např. pracovníci v obchodech, službách apod.) resp. pracují ve velkých kolektivech (školství, výrobní haly, kanceláře typu „openspace“ apod.) – očkování chrání tyto zaměstnance před nákazou chřipkou a zároveň eliminuje riziko přenosu chřipky nemocnými zaměstnanci na zaměstnance zdravé
 • zaměstnavatelé obecně - neboť 10 dní z dočasné pracovní neschopnosti hradí zaměstnavatel svým zaměstnancům ze svých prostředků
 • ženy plánující těhotenství nebo ženy těhotné - je prokázána vyšší úmrtnost těhotných žen na chřipku. Aplikace chřipkové vakcíny v těhotenství nevykazuje nebezpečí pro matku ani plod.

Tato skupina zájemců o očkování si však hradí cenu vakcíny + její aplikaci sama.

Pozn.: všechny zdravotní pojišťovny přispívají svým klientům na očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění.


Postup při očkování

 1. Vakcínu pro pacienty zajišťuje naše ordinace
 2. Vakcína je aplikována pokud nejsou kontraindikace očkování – zejm. alergie na složky vakcíny, akutní horečnaté onemocnění, atd.
 3. Po aplikaci vakcíny setrvá pacient v čekárně 30 minut (opatření v prevenci možné alergické reakce)

UPOZORŇUJEME PACIENTY, ŽE V PŘÍPADĚ ZÁJMU O OČKOVÁNÍ JE NUTNÉ NAŠÍ AMBULANCI PŘEDEM KONTAKTOVAT A DOMLUVIT SE SESTROU NEBO LÉKAŘEM TERMÍN OČKOVÁNÍ !!!!!