eRecept

Jedná se o recept, který je po vyšetření pacienta lékařem odeslán elektronicky do centrálního uložiště dat Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Pacient obdrží tištěný recept, který předloží v lékárně. Pracovník lékárny pak vydá, na základě tohoto receptu a ověření údajů v centrálním uložišti dat SÚKLu, předepsané léčivo.


Jaké jsou výhody eReceptu?

Zvýšení bezpečnosti pacientů

 • eRecept není možné vyplnit nesprávně nebo neúplně
 • Lékař si může ověřit v centrálním uložišti SÚKLu, zda-li:
  • si pacient lék vyzvedl
  • nebyl lék v lékárně zaměněn
  • pacient neužívá další lék s jiným názvem, ale totožnou účinnou látkou a podobně

Komfort pro pacienty

eRecept je možné pacientům:

 • vytisknout a předat v ordinaci během vyšetření
 • zaslat emailem, kdy si jej pacient vytiskne a předloží v lékárně (event. v případě nemožnosti tisku, si pacient z receptu opíše 25 ti místný kód tzv. identifikátor, který nalezne pod čárovým kódem na eReceptu a předloží jej v lékárně)
 • zaslat i ve formě SMS zprávy. V tomto případě pacient obdrží 25 ti místný kód, tzv. identifikátor, který sdělí v lékárně.

Zasílání eReceptu e-mailem či SMS zprávou je určeno zejm. k zasílání receptů u chronicky nemocných pacientů s dlouhodobou léčbou. Není určeno k zasílání receptů akutně nemocným pacientům, u kterých je nezbytně nutná návštěva v ordinaci lékaře a řádné vyšetření.

Preferovaný způsob zasílání eReceptu pacientům je e-mail s vytištěním e Receptu a jeho předložením v lékárně.

Zasílání či předkládání 25-ti místného identifikátoru receptu je pro lékárny z hlediska zpracování méně komfortní a v případě zasílání SMS, nese náklady na zaslání receptu zdravotnické zařízení.


Postup při objednávání eReceptu v naší ordinaci

 1. Pro objednání léků využijte Objednávkový formulář na našich www
 2. Vyberte možnost Léky a zatrhněte eRecept
 3. Doplňte všechny požadované osobní a kontaktní údaje zejm. pak e-mailovou adresu, na kterou si přejete zaslat eRecept

Věřím, že zavedením této nové léčebné procedury dochází k dalšímu zkvalitnění námi poskytovaných služeb v péči o zdraví našich pacientů.