Fyzikální terapie

Fyzikální terapie (FT) je založená na léčebném působení různých druhů zevní energie na živý organizmus.


FT můžeme dle druhu energie rozdělit na:

  • Mechanoterapii (mechanická energie včetně ultrazvuku)
  • Termoterapii (tepelná energie)
  • Hydroterapii (aplikace vodoléčby)
  • Elektroterapii (elektrická energie)
  • Fototerapii (energie záření)
  • Kombinovanou terapii

Při aplikaci FT využíváme zejm. účinku:

  • Analgetického – odstraňujícího bolest (zejm. léčba bolestivých stavů pohybového aparátu – kloubů, páteře, svalů, svalových úponů apod.)
  • Myorelaxačního a spasmolytického – uvolňujícího zvýšené napětí svalstva (zejm. svalstva zad a končetin)
  • Antiedematozního a trofotropního – odstraňujícího otok a zlepšujícího prokrvení (zejm. u poúrazových stavů, otoků apod.)

FT je nejčastěji aplikována lokálně, tedy přímo na místo obtíží.

FT nám tak může nahradit farmakoterapii (léčbu pomocí léků), která s sebou nese veškerá rizika nežádoucích účinků, kontraindikací a lékových interakcí vyplývajících z celkového účinku léků na organizmus.

V naší ambulanci používáme k aplikaci FT přístroj BTL-4000, který umožňuje aplikaci ultrazvukové terapie a různých druhů elektroterapie.

Věřím, že zavedením této nové vyšetřovací přístrojové metody dochází k dalšímu zkvalitnění námi poskytovaných služeb v péči o zdraví našich pacientů.

APLIKACE FYZIKÁLNÍ TERAPIE JE HRAZENA Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ.