Inhalační aerosolová léčba

Jedná se o léčebnou metodu, při které je léčivo podáváno ve formě inhalovaného (vdechovaného) aerosolu. K vytvoření aerosolu používáme ultrazvukový nebulizátor zn. OMRON.


Léčba je aplikovaná zejm. u pacientů:

  • s akutním či chronickým infekčním onemocnění horních i dolních dýchacích cest (akutní či chronická rhinitida, akutní či chronická laryngo-tracheo-bronchitida), kdy má zejm. odhleňovací účinek
  • s bronchospazmem (tj. zúžením dýchacích cest při asthma bronchiale, chronické obstrukční plicní nemoci), kdy má zejm. bronchodilatační (rozšíření dýchací cest) efekt
  • jako preventivní opatření k udržení fysiologické čistící schopnosti řasinkového epitelu dýchacích cest a tím zajištění fungování slizniční imunity jako primární ochrany před infekcí

Průběh léčebné procedury

Léčebná procedura je aplikována pod vedením proškolené zdravotní sestry, která pacienta podrobně informuje o jednotlivých krocích léčby. Celková doba léčebné procedury je cca 15 - 20 minut.

Věřím, že zavedením této nové léčebné procedury dochází k dalšímu zkvalitnění námi poskytovaných služeb v péči o zdraví našich pacientů.

LÉČEBNÁ PROCEDURA JE HRAZENA Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ.