Prevence kolorektálního karcinomu
(nádorové onemocnění tlustého střeva)

Česká republika figuruje na předních místech v celosvětových tabulkách výskytu kolorektálního karcinomu (dále jen KK).

Tento nepříznivý stav vedl k zahájení programu prevence KK.

Do tohoto programu jsou zapojeni jedinci starší 50 ti let.

V rámci programu je možné zvolit buď:

 1. provedení primární screeningové koloskopie (vyšetření tlustého střeva endoskopem)
  Provádí se od 50-ti let věku v 10-ti letých intervalech (v případě negativního výsledku).
 2. provedení testu na okultní krvácení do stolice (dále jen TOKS)
  Jedním z časných projevů KK je totiž drobné krvácení a tohoto faktu je při provádění testu využíváno.

TOKS provádějí praktičtí lékaři a gynekologové ve svých ambulancích.

Provádí se u všech bezpříznakových jedinců (tzn. pacienti s normální, pravidelnou, konzistentní stolicí, bez viditelné přítomnosti krve ve stolici) od 50 do 54 let věku 1x ročně, od 55 let 1x za 2 roky.

V případě pozitivního testu na okultní krvácení následuje kolonoskopické vyšetření (vyšetření tlustého střeva endoskopem). Pokud je výsledek kolonoskopického vyšetření negativní, je screeningový program přerušen na dobu 10-ti let (tzn. neprovádí se ani TOKS, ani kolonoskopie). Poté se asymptomatickým jedincům opět nabídne test na okultní krvácení ve stolici ve dvouletém intervalu nebo provedení další kolonoskopie.

V naší ambulanci používáme při provádění TOKS imunochemické testy QuikRead® FOB vyhodnocované přístrojem QuikRead Go (více na www.oriondiagnostica.cz).

Výhodou oproti klasickým guajakovým testům je, že se při imunochemických testech provádí odběr materiálu pouze z jednoho vzorku stolice, nejsou nutná žádná dietní opatření, odběr vzorku se provádí jednoduchým a hygienickým způsobem.

Metodika odběru – INFORMACE PRO PACIENTY

 • Nepijte tekutinu v lahvičce.
 • Neprovádějte test během menstruace.

Návod k použití TOKS

 1. Odšroubujte a vytáhněte z odběrové lahvičky víčko s odběrovou tyčinkou.
 2. Odeberte vzorek stolice zanořením odběrové tyčinky do 3 různých míst stolice.
  POZOR! Stolice nesmí přijít do kontaktu s vodou v toaletě!
 3. Zasuňte víčko s odběrovou tyčinku do odběrové lahvičky, víčko zašroubujte.
 4. Na přiložený identifikační štítek uveďte jméno, příjmení a datum odběru stolice.
 5. Označte odběrovou lahvičku identifikačním štítkem.
 6. Předejte odběrovou lahvičku k vyhodnocení vašemu lékaři.

POZOR! Vyhodnocení vzorku stolice musí proběhnout do 3 dnů (v případě skladování vzorku při pokojové teplotě) nebo 7 dnů (v případě skladování vzorku v chladničce) od odebrání vzorku stolice.