Laboratorní vyšetření v režimu POCT

Stanovení správné diagnózy pouze na základě klinických příznaků je mnohdy obtížné a je tak nutné podpořit klinická rozhodnutí lékaře laboratorním odběrem.

V ambulanci praktického lékaře je důležité, aby výsledky laboratorního vyšetření byly k dispozici ještě během návštěvy pacienta v ordinaci a mohla být ihned stanovena diagnóza a rozhodnuto o léčbě.

V současnosti jsou k dispozici diagnostické testy, které mohou být jednoduše prováděny lékařem nebo sestrou přímo u pacienta, a jejich výsledky jsou dostupné během několika minut. Hovoříme o systémech POCT (point of care testing).

V naší ambulanci vyšetřujeme systémem POCT následující parametry:

GLYKEMIE – stanovení hladiny krevního cukru v krvi, který nám pomáhá v diagnostice a při sledování pacientů s diabetem (cukrovkou).

CHEMICKÉ VYŠETŘENÍ MOČI – testování moči pomocí diagnostického proužku za účelem odhalení onemocnění ledvin, močových cest, jater a žlučových cest a při metabolických poruchách.

KULTIVAČNÍ VYŠETŘENÍ MOČI – vyšetření moči, při podezření na infekční onemocnění močového systému. Na základě výsledku vyšetření, lze pak cíleně ordinovat léčbu antibiotiky.

CRP – parametr zánětu, který nám pomáhá zejm. v odlišení virových a bakteriálních infekcí a tím i v rozhodnutí o nasazení antibiotické léčby.

INR – parametr hemokoagulace (krevního srážení), který nám umožňuje monitorovat úspěšnost antikoagulační léčby u pacientů např. po plicní embolii, tromboze žil, apod. léčených Warfarinem.

STREPTEST – test využívaný k rozlišení virové a bakteriální faryngitidy (způsobené bakterií Streptococcus pyogenes typu A). Průkaz přítomnosti streptokokové infekce je indikací k antibiotické léčbě.

D-DIMERY – stanovení D-dimerů slouží k vyloučení hluboké žilní trombózy nebo plicní embolie u pacientů s klinickými příznaky. Vyloučení žilního trombembolismu v ambulantní praxi sníží počet vyšetření v nemocnici.

TROPONIN T a I – stanovení srdečních troponinů (c-Tn) je rozhodující pro zjištění poškození srdeční svaloviny a spolu s klinickými příznaky je základem diagnostiky u akutních koronárních syndromů zejm. infarktu myokardu. Vyšetření troponinů umožní efektivnější směrování pacienta a zkrácení času mezi počátkem infarktu myokardu a potřebnou intervencí.

NATRIURETICKÉ PEPTIDY (NT-proBNP) – stanovení NT – pro BNP je indikováno při diferenciální diagnostice dušnosti a diagnostice srdečního selhání. Umožňuje také stanovení prognózy a monitorace úspěšnosti léčby srdečního selhání.

IMUNOCHEMICKÝ TEST NA OKULTNÍ KRVÁCENÍ – kvantitativní imunochemický test na okultní krvácení ve stolici (iTOKS) v je indikován ve screeningu kolorektálního karcinomu u osob od věku 50 let v intervalu 1 roku a od 55 let v intervalu dva roky.