Maligní melanom

Maligní melanom je nádorové onemocnění kůže, které vychází z pigmentových buněk kůže.


Koho postihuje?

Postihuje zejména jedince:

  • mladší (průměrný věk při stanovení diagnózy je 57 let)
  • s výskytem melanomu v rodině
  • s oslabenou imunitou
  • citlivé na sluneční světlo, s bílou pletí, světlými vlasy a očima, se sklonem k tvorbě pih zejména na horní části zad
  • s anamnézou tři a více spálení od slunce s tvorbou puchýřů do věku 20-ti let
  • riziko melanomu zvyšuje příslušnost k mužskému pohlaví

Otestujte si jaké je Vaše riziko vzniku melanomu... test


Jak melanom rozpoznat?

Rozlišujeme 4 základní typy melanomů. Na rozdíl od benigních (nezhoubných) kožních lezí (např. znamének, pih atd.) vykazuje melanom určité typické známky, je:

  • asymetrický
  • nepravidelných okrajů
  • barevně různorodý – s odstíny od žlutohnědé, přes hnědou až černou s oblastmi červené, bílé, modré
  • velikosti přes 6 mm

Pro diagnostiku je důležité sebevyšetřování kůže, minimálně 3x ročně!

Prohlédněte si fotografie jednotlivých typů melanomů i způsob jak správně sebevyšetření kůže provádět.


Co dělat při podezření na melanom?

Neotálet a vyhledat svého praktického lékaře… ten provede potřebná vyšetření a rozhodne o dalším postupu.

Pokud se Vaše podezření potvrdí, odešle Vás praktický lékař do odborné kožní ambulance. Zde bude rozhodnuto o eventuální diagnostické excizi (vyříznutí) podezřelého ložiska a jeho dalším vyšetření. V případě prokázání melanomu následuje terapeutická excize (léčebné vyříznutí) ložiska. Rozsah tohoto zákroku závisí na hloubce, do které melanom proniká. U hlouběji pronikajících melanomů je nutné také provést diagnostickou excizi spádových lymfatických uzlin (sentinelová uzlina) což nám umožňuje stanovit prognózu onemocnění a event. zahájit následnou terapii.


Jak se před vznikem melanomu chránit?

Nejdůležitější je důsledná ochrana před UV zářením, ať již přirozeným (slunce) či umělým. Tzn. vyhnout se pobytu na přímém slunci zejm. mezi 11. – 15. hodinou, nosit ochranné oblečení včetně dlouhých kalhot, rukávů, klobouků, sluneční brýle, používat vhodné ochranné krémy.

A nezapomene ani na pravidelné sebeprohlížení kůže!!!