Očkování

Očkování je považováno za bezpečnou, jednoduchou a efektivní cestu ochrany populace před širokým spektrem infekčních chorob.

Kromě plošného očkování u zdravých jedinců (zejm. dětí) má zásadní význam u pacientů s chronickým onemocněním respiračního a kardiovaskulárního aparátu, chronickým onemocněním ledvin, jater, u pacientů s cukrovkou, po transplantaci krvetvorných buněk, apod.

V naší ambulanci provádíme očkování proti:


Zajišťujeme i poradenství před cestami do zahraničí včetně očkování, zejm. proti:

Pacientům u nás očkovaným vystavíme MEZINÁRODNÍ OČKOVACÍ PRŮKAZ.Očkování proti tetanu

Původcem onemocnění je mikrob Clostridium tetani. Je přítomen ve stolici člověka i mnohých zvířat. Spolu s výkaly se dostává do půdy, kde přežívá i roky. Do těla člověka vstupuje drobnými či většími rankami, které jsou kontaminovány zeminou. Onemocnění se vyskytuje po celém světě.


Očkovací látky

VACTETA® – aplikace nitrosvalově do ramenního svalu


Dávkování

Přeočkování u dospělých jedinců se provádí po 10 - 15 letech od předchozího očkování. Je aplikována jedna dávka vakcíny.

Pokud uplynulo od předchozího očkování období delší než 15 let, je nutno provést nové očkování. Jsou aplikovány tři dávky vakcíny (1. v den 0, 2. za 6-10 týdnů, 3. za 6-10 měsíců po druhé dávce).

Očkování lze provádět i u těhotných během jakéhokoliv stádia těhotenství.

U jedinců nad 60 let věku provádíme očkování po 10 letech z důvodu snížené imunogenity (schopnost navodit účinnou hladinu protilátek) vakcíny u seniorů.


Úhrada

Vakcína i aplikace vakcíny je hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění.Očkování proti klíšťové encefalitidě

Původcem onemocnění je virus klíšťové meningoencefalitidy. Na člověka je přenášen zejm. infikovanými klíšťaty. V ČR je výskyt sezonní s maximem v jarních a podzimních měsících. Nejvyšší počet onemocnění je hlášen z jižních a středních Čech (povodí Vltavy, Sázavy, Berounky) a okolí Brna, z oblastí na severní Moravě (Bruntálsko, Opavsko), okolí Plzně a severočeské oblasti.


Očkovací látky

FSME – IMMUN® Inject, ENCEPUR® – aplikace nitrosvalově do ramenního svalu


Dávkování

Základní očkování se skládá ze 3 dávek: 1. dávka v den 0, 2. dávka za 1-3 měsíce, 3. dávka za 5-12 měsíců (FSME – IMMUN®) nebo 9-12 měsíců (ENCEPUR®) po druhé dávce.

Přeočkování se provádí 1 dávkou po 3 letech (zejm. u osob nad 60 let), u mladších je možné i po 5 letech.

Nejlepší je zahájit očkování v zimních měsících roku. Lze však očkovat i kdykoliv během roku.

V případě nutnosti navodit obranyschopnost proti klíšťové encefalitidě co nejrychleji, je možno použít zrychlené očkovací schéma.

Účinné hladiny protilátek je u 99% očkovaných dosaženo – při základním očkování – za 2 týdny od aplikace druhé dávky vakcíny.


Úhrada

Vakcína i aplikace jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění pojištěncům nad 50 let.
Pacienti mladší 50 ti let si vakcínu i aplikaci hradí sami.
(Pozn.: Informujte se u vaší zdravotní pojišťovny na možnost finančního příspěvku na očkování z fondů prevence.)Očkování proti chřipce

Původcem onemocnění jsou viry chřipky. Rozlišujeme viry chřipky typu A, B, C. Zdrojem nákazy je člověk a to již na konci inkubační doby a v prvních dnech onemocnění. U chřipky typu A mohou být vzácně zdrojem nákazy i zvířata a to ptáci nebo vepři.

Onemocnění má sezonní charakter s maximem výskytu od prosince do března.


Očkovací látky

INFLUVAC®, INFLUVAC TETRA®, VAXIGRIP®, VAXIGRIP TETRA® – aplikace nitrosvalově do ramenního svalu


Dávkování

V důsledku mutací a vzniku nových variant virů je nutno provést očkování proti sezonní chřipce každoročně. Očkování se provádí v období před předpokládaným výskytem chřipky a to nejlépe od září do poloviny prosince. Prakticky je možno očkovat až do začátku epidemie. Imunita vzniká během dvou týdnů od provedení očkování a přetrvává cca 6 - 12 měsíců. Je aplikována vždy jedna dávka vakcíny.


Úhrada

Z veřejného zdravotního pojištění je hrazena vakcína i její aplikace u pojištěnců nad 65 let věku, po splenektomii (odnětí sleziny), po transplantaci krvetvorných buněk, u pojištěnců, kteří trpí závažným, farmakologicky řešeným onemocněním srdce, cév, dýchacích cest nebo ledvin a u diabetiků. Dále pak u pojištěnců umístěných v LDN, domovech pro seniory, domovech pro soby se zdravotním postižením, v domovech se zvláštním režimem.

Ostatní zájemci o očkování si sami hradí vakcínu + aplikaci vakcíny v naší ambulanci.
(Pozn.: Informujte se u vaší zdravotní pojišťovny na možnost finančního příspěvku na očkování z fondů prevence.)Očkování proti žloutence typu A

Původcem onemocnění je virus hepatitidy A. Přenáší se snadno fekálně–orální cestou (nemoc špinavých rukou).


Očkovací látky

HAVRIX®, AVAXIM® – aplikace nitrosvalově do ramenního svalu


Dávkování

Základní očkování: 1. dávka v den 0, 2. dávka (posilující – booster) v odstupu 6-18 měsíců

Přeočkování: 1 x za 10 let


Úhrada

Vakcína ani aplikace nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.
(Pozn.: Informujte se u vaší zdravotní pojišťovny na možnost finančního příspěvku na očkování z fondů prevence.)Očkování proti žloutence typu B

Původcem onemocnění je virus hepatitidy B. K přenosu dochází parenterální cestou (zejm. nitrožilní), sexuální cestou a cestou matka-dítě.


Očkovací látky

ENGERIX B 20 ug® – aplikace nitrosvalově do ramenního svalu


Dávkování

Základní schéma: 1. dávka v den 0, 2. dávka za 1 měsíc, 3. dávka za 6 měsíců od 1. dávky

Zrychlené schéma: 1. dávka v den 0, 2. dávka za 1 měsíc, 3. dávka za 2 měsíce od první dávky, 4. dávka za 12 měsíců od 1. dávky

Účinné hladiny protilátek je dosaženo za 2 týdny od aplikace druhé dávky.


Úhrada

Vakcína ani aplikace nejsou (až na vyjímky) hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.
(Pozn.: Informujte se u vaší zdravotní pojišťovny na možnost finančního příspěvku na očkování z fondů prevence.)Společné očkování proti žloutence typu A + B

S výhodou je možno se naočkovat současně proti žloutence typu A i B.


Očkovací látky

TWINRIX ADULT® – aplikace nitrosvalově do ramenního svalu


Dávkování

Základní očkování: 1. dávka v den 0, 2. dávka za 1 měsíc, 3. dávka za 6 měsíců po první dávce


Úhrada

Vakcína ani aplikace nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.
(Pozn.: Informujte se u vaší zdravotní pojišťovny na možnost finančního příspěvku na očkování z fondů prevence.)Očkování proti pneumokokovým infekcím

Původcem onemocnění je bakterie streptococus pneumonie. K přenosu infekce dochází kapénkovou infekcí. Očkování je doporučeno k ochraně před pneumokokovými infekcemi, zejména před záněty plic, způsobenými sérotypy obsaženými ve vakcíně. Cílovými skupinami jsou především:

  • osoby ve věku 65 let a starší, zvláště starší osoby žijící v ústavech
  • oslabené osoby nebo osoby, jejichž zdravotní stav vede k časté hospitalizaci (diabetes, chronická bronchitida, respirační selhání, srdeční selhání, závislost na alkoholu a kouření v anamnese, atd.)

Očkovací látky

PREVENAR 13® – aplikace nitrosvalově do ramenního svalu


Dávkování

Základní imunizace: jedna injekce dávky 0,5 ml
Přeočkování není nutné.


Úhrada

U osob nad 65 let věku je vakcína i aplikace vakcíny hrazena z veřejného zdravotního pojištění.
U mladších osob není vakcína ani aplikace hrazena z veřejného zdravotního pojištění.
(Pozn.: Informujte se u vaší zdravotní pojišťovny na možnost finančního příspěvku na očkování z fondů prevence.)Očkování proti planým neštovicím

Původcem onemocněn je DNA virus varicella-zoster, který navozuje vznik perzistentní nákazy s následným možným výskytem pásového oparu. Přenos probíhá vzdušnou cestou kapénkovou infekcí, přímým kontaktem, transplacentárně. Zdrojem onemocnění je nemocný člověk.


Očkovací látky

VARILRIX® – aplikace nitrosvalově do ramenního svalu


Dávkování

Vakcína se aplikuje ve dvoudávkovém schematu. Druhá dávka se podá v intervalu 6 týdnů až 3 měsíců a nesmí se podat v kratším intervalu než 4 týdny po první dávce.


Úhrada

Vakcína ani aplikace nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.
(Pozn.: Informujte se u vaší zdravotní pojišťovny na možnost finančního příspěvku na očkování z fondů prevence.)Očkování proti černému kašli

Původcem onemocnění je bakterie Bordetella pertusis. Přenos probíhá kapénkovou cestou. Zdrojem je nemocný člověk.
Přes zavedení očkování proti černému kašli a existenci univerzálních národních programů plošné vakcinace, význam černého kašle jako závažného onemocnění přetrvává. Výskyt černého kašle začal od 90. let minulého století prudce stoupat také v rozvinutých zemích s vysokou proočkovaností (včetně ČR). Nejvíce postižené věkové kategorie v ČR jsou adolescenti ve věku 10–19 let, dále děti ve věku 0–5 měsíců a dospělí ve věku 20–44 let.


Očkovací látky

ADACEL®, BOOSTRIX® (kombinovaná vakcína proti černému kašli, tetanu a záškrtu) – aplikace nitrosvalově do ramenního svalu


Dávkování

Minimálně 1 x v dospělosti jedna posilovací dávka.


Úhrada

Vakcína není hrazena z veřejného zdravotního pojištění.
Aplikace je hrazena z veřejného zdravotního pojištění, jestliže je vakcína aplikována v rámci pravidelného přeočkování tetanu.
(Pozn.: Informujte se u vaší zdravotní pojišťovny na možnost finančního příspěvku na očkování z fondů prevence.)Očkování proti meningokovým nákazám

Původcem onemocnění je bakterie Neisseria meningitidis. Bakterie osídluje horní cesty dýchací a k přenosu nákazy dochází kapénkami. Onemocnění postihuje všechny věkové skupiny, během epidemií jsou postiženy více děti a mladiství.


Očkovací látky

MENINGOCOCCAL POLYSACHARIDE A+C® – bivalentní vakcína proti séroskupině A,C
MENJUGATE®, NEIS VAC-C® – monovalentní vakcína proti séroskupině C
BEXSERO®, TRUMENBA® – monovalentní vakcína proti séroskupině B
MENVEO®, NIMENRIX® – tetravalentní vakcína proti séroskupině A, C, W135 a Y


Dávkování

Rozdílné – dle typu vakcíny.


Úhrada

Vakcína ani aplikace nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.
(Pozn.: Informujte se u vaší zdravotní pojišťovny na možnost finančního příspěvku na očkování z fondů prevence.)Očkování proti příušnicím

Původcem onemocnění je virus ze skupiny paramyxovirů. Přenos probíhá respirační cestou – kapénky. Nepřímý přenos kontaminovanými předměty je vzácný. Zdrojem nákazy je nemocný člověk, který vylučuje virus 3–14 dnů před prvními příznaky a prvních 4–9 dnů příznaků.


Očkovací látky

PRIORIX® – kombinovaná vakcína proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím


Dávkování

Aplikuje se jedna dávka 0,5 ml.


Úhrada

Vakcína ani aplikace nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.
(Pozn.: Informujte se u vaší zdravotní pojišťovny na možnost finančního příspěvku na očkování z fondů prevence.)Očkování proti pásovému oparu

Původcem onemocnění je virus varicella-zoster, který dlouhodobě přetrvává v těle člověka ve skryté formě po prodělání planých neštovic. V důsledku poklesu obranyschopnosti imunity proti tomuto viru s věkem, může dojít k reaktivaci viru, a to formou pásového oparu. Riziko pásového oparu se tak významně zvyšuje od 50-ti let věku člověka.


Očkovací látky

SHINGRIX® – aplikace nitrosvalově do ramenního svalu


Dávkování

Aplikují se celkem 2 dávky vakcíny v odstupu 2 měsíců.


Úhrada

Vakcína ani aplikace nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.
(Pozn.: Informujte se u vaší zdravotní pojišťovny na možnost finančního příspěvku na očkování z fondů prevence.)Očkování proti tyfu

Prevence břišního tyfu u dospělých osob a dětí nad 2 roky věku, zvláště lidí cestujících do endemických oblastí, migrujících osob, zdravotnických pracovníků a vojáků.


Očkovací látky

TYPHIM Vi – aplikace nitrosvalově do ramenního svalu


Dávkování

Ochranu zajišťuje jedna dávka vakcíny. Přeočkování se provádí každé tři roky, jestliže riziko nákazy tyfem stále trvá.


Úhrada

Vakcína ani aplikace nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.
(Pozn.: Informujte se u vaší zdravotní pojišťovny na možnost finančního příspěvku na očkování z fondů prevence.)Očkování proti vzteklině

Je indikován k prevenci vztekliny u dětí a dospělých. Může být použit před nebo po expozici viru vztekliny, jako základní očkování nebo booster (posilovací) dávka.


Očkovací látky

VERORAB – aplikace nitrosvalově do ramenního svalu


Dávkování

Preexpoziční očkování
Pro základní očkování mají být podány tři dávky 0,5 ml vakcíny VERORAB v den 0, 7 a 28. Dávka určená pro den 28 může být podána v den 21. Toto dávkovací schéma odpovídá doporučením WHO.

Posilovací dávky
Dle míry rizika a hladiny protilátek (bližší informace u lékaře).


Úhrada

Vakcína ani aplikace nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.
(Pozn.: Informujte se u vaší zdravotní pojišťovny na možnost finančního příspěvku na očkování z fondů prevence.)