Sonografické vyšetření

Jedná se o vysoce efektivní, neinvazivní, nebolestivou a bezpečnou zobrazovací metodu, která využívá ultrazvukového vlnění pro zobrazení různých tkání a orgánů v lidském těle. Ultrazvukové vlnění je do těla pacienta vysíláno pomocí ultrazvukové sondy, uvnitř těla se vlnění odráží od tkání a orgánů a sondou je zpět přijímáno a dále zpracováno ve dvojrozměrný obraz, který lze sledovat na obrazovce ultrazvukového přístroje.


Vyšetření se provádí zejm. u pacientů s podezřením na onemocnění:

  • Játer
  • Žlučníku a žlučových cest
  • Slinivky břišní
  • Sleziny
  • Ledvin
  • Štítné žláza
  • Lymfatických uzliny
  • Cév

Průběh vyšetření

Vyšetření je prováděno lékařem u pacienta ležícího na lůžku. Před vyšetřením je nutné obnažit vyšetřovanou část těla. Na kůži je aplikován ultrazvukový gel, který zajistí ideální přilnavost ultrazvukové sondy k povrchu těla. Pohybem ultrazvukové sondy po povrchu těla poté lékař provádí samotné vyšetření. Celková doba vyšetření je cca 15 - 20 minut.

Příprava na vyšetření

V případě vyšetření oblasti břicha a malé pánve je třeba přijít na lačno, tedy nejméně 6 hodin před vyšetřením nic nejíst, zhruba 2 hodiny před vyšetřením nepít. Na vyšetření v ostatních oblastech není žádná příprava nutná.

Věřím, že zavedením této nové vyšetřovací přístrojové metody dochází k dalšímu zkvalitnění námi poskytovaných služeb v péči o zdraví našich pacientů.

VYŠETŘENÍ NENÍ HRAZENO Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ.