Spirometrické vyšetření

Jedná se o funkční vyšetření plic sloužící k odhalení, případně hodnocení poruchy funkce dýchacího systému.


Vyšetření se provádí zejm. u pacientů:

 • s dechovými potížemi (dušnost, kašel, bolesti na hrudi apod.)
 • s laboratorními abnormalitami
 • v rámci předoperačního vyšetření (zejm. operace hrudníku, břicha, nebo u pacientů kuřáků či s plicním onemocněním)
 • již léčených pro plicní onemocnění k monitorování efektu léčby
 • v rámci posouzení dopadů jiných celkových onemocnění (např. revmatických) na plicní tkáň či k detekci nežádoucích účinků léků nebo chemických látek působících toxicky na plicní tkáň
 • z administrativních – posudkových důvodů (lázně, pracovní lékařství, studie apod.)

Průběh vyšetření

Vyšetření je prováděno pod vedením proškolené zdravotní sestry, která pacienta podrobně informuje o jednotlivých krocích vyšetření. Vyhodnocení vyšetření provádí lékař. Celková doba vyšetření je cca 15 - 20 minut.


Příprava na vyšetření

Před vyšetřením se nedoporučuje:

 • kouřit 1 hodinu a méně před vyšetřením
 • konzumovat alkohol 4 hodiny a méně před vyšetřením
 • energické cvičení 1 hodinu a méně před vyšetřením
 • přejedení se (velké jídlo) 2 hodiny a méně před vyšetřením
 • přijít k vyšetření v pevném a těsném oblečení, které může mít vliv na maximální nádech

Zdravotní kontraindikace k provedení vyšetření posuzuje lékař či sestra.

Věřím, že zavedením této nové vyšetřovací přístrojové metody dochází k dalšímu zkvalitnění námi poskytovaných služeb v péči o zdraví našich pacientů.

VYŠETŘENÍ JE HRAZENO Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ.