24 hodinový monitoring krevního tlaku

Jedná se o vyšetření, během kterého je pacientům měřen krevní tlak (dále jen „TK“) speciálním přístrojem v domácích podmínkách (tedy mimo lékařskou ordinaci) po dobu cca 24 hodin.


Vyšetření se provádí zejm. u pacientů:

 • již léčených s vysokým TK – k ověření účinnosti léčby
 • dosud neléčených s vysokým TK, ale s podezřením na:
  • maskovanou hypertenzi (doma vyšší TK, u lékaře norma)
  • syndrom bílého pláště (doma normální TK, u lékaře vyšší)
  • epizodickou hypertenzi (občasný vyšší TK) či hypotenzními stavy (občasný nižší TK)

Průběh vyšetření

 • pacient se po předchozí domluvě dostaví do ordinace, kde je mu poskytnut přístroj k 24 hodinovému měření krevního tlaku
 • přístroj sestává z manžety, která je navinuta na paži, a měřící jednotky, která je v ochranném pouzdru připevněna k pasu či zavěšena kolem krku. Manžeta a měřící jednotka jsou spojeny hadičkou.
 • pacient poté odchází domů
 • přístroj dle nastavení provádí měření krevního tlaku ( během dne každých 30 minut, během noci každých 60 minut)
 • po uplynutí nastaveného času (minim. 24,5 hodiny) se pacient opět dostaví do ordinace, kde je mu přístroj sejmut
 • lékař následně provede vyhodnocení dat získaných měřením

Vyšetření nám tak umožňuje ověřit, zdali ordinovaná antihypertenzivní léčba vede či nevede k dosažení požadovaných hodnot krevního tlaku. Dle výsledků, je pak možné léčbu upravit. Zároveň nám vyšetření dovoluje posoudit i hodnoty krevního tlaku v nočních hodinách a během spánku. Důležitá je již výše zmíněná schopnost vyšetření odhalit pacienty s maskovanou hypertenzí či syndromem bílého pláště nebo epizodickou hypo- či hypertenzí – tedy stavy, které jsou jen náhodným měřením krevního tlaku v lékařské ordinaci neodhalitelné.

Věřím, že zavedením této nové vyšetřovací přístrojové metody dochází k dalšímu zkvalitnění námi poskytovaných služeb v péči o zdraví našich pacientů.

VYŠETŘENÍ JE HRAZENO Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ.